Thiếu hụt nhân lực ngành Y miền núi: Ngọn lửa nhỏ âm ỷ cháy

Địa bàn miền núi nhiều khó khăn hơn so với miền xuôi nên việc bác sĩ dịch chuyển là điều dễ hiểu. Ảnh: S.A
Địa bàn miền núi nhiều khó khăn hơn so với miền xuôi nên việc bác sĩ dịch chuyển là điều dễ hiểu. Ảnh: S.A
Địa bàn miền núi nhiều khó khăn hơn so với miền xuôi nên việc bác sĩ dịch chuyển là điều dễ hiểu. Ảnh: S.A
Lên top