Thiếu hụt các khu cách ly tập trung, Hải Phòng cách ly tại nhà với F1

Từ 9.11, Hải Phòng áp dụng cách ly y tế tại nhà với các trường hợp F1. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Từ 9.11, Hải Phòng áp dụng cách ly y tế tại nhà với các trường hợp F1. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Từ 9.11, Hải Phòng áp dụng cách ly y tế tại nhà với các trường hợp F1. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lên top