Thiếu hồ thủy lợi chống hạn tại Đắk Lắk: Hạn hán khốc liệt, cả triệu hécta đất thiếu nước

Tình trạng khô hạn khốc liệt tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: H.L
Tình trạng khô hạn khốc liệt tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: H.L
Tình trạng khô hạn khốc liệt tại huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: H.L
Lên top