Thiếu hồ thủy lợi chống hạn tại Đắk Lắk: Cần đầu tư công trình thủy lợi và tưới tiêu

Công trình Hồ thủy lợi Krông Pắk Thượng chỉ mới tạo hồ chứa và hệ thống kế chính, chưa thể đưa nước về khu tưới 15.000ha. Ảnh: H.L
Công trình Hồ thủy lợi Krông Pắk Thượng chỉ mới tạo hồ chứa và hệ thống kế chính, chưa thể đưa nước về khu tưới 15.000ha. Ảnh: H.L
Công trình Hồ thủy lợi Krông Pắk Thượng chỉ mới tạo hồ chứa và hệ thống kế chính, chưa thể đưa nước về khu tưới 15.000ha. Ảnh: H.L
Lên top