Thiếu đất canh tác, dân tràn vào rừng đốn cây, làm nương rẫy

Nhiều diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái bị phát phá, xâm lấn. Ảnh: Văn Đức
Nhiều diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái bị phát phá, xâm lấn. Ảnh: Văn Đức
Nhiều diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái bị phát phá, xâm lấn. Ảnh: Văn Đức
Lên top