Dừng đóng Quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 12.2020:

Thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp lúc khó khăn

Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 sẽ được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh: Nam Dương
Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 sẽ được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh: Nam Dương
Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 sẽ được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Ảnh: Nam Dương
Lên top