Thiết lập vùng cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 ở Kiên Giang

Vùng cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được thiết lập trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Ảnh: PV
Vùng cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được thiết lập trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Ảnh: PV
Vùng cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19 được thiết lập trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Ảnh: PV
Lên top