Thiết lập trật tự kỷ cương đô thị kết hợp phòng chống dịch

Lực lượng liên quân quận Hoàn Kiếm ra quân đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn.
Lực lượng liên quân quận Hoàn Kiếm ra quân đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn.
Lực lượng liên quân quận Hoàn Kiếm ra quân đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn.
Lên top