Thiệt hại trong lũ lụt miền Trung do thiên tai hay “nhân tai”?

Mưa lũ gây ngập lụt kéo dài tại các khu dân cư ở Bình Định. Ảnh: H.L
Mưa lũ gây ngập lụt kéo dài tại các khu dân cư ở Bình Định. Ảnh: H.L
Mưa lũ gây ngập lụt kéo dài tại các khu dân cư ở Bình Định. Ảnh: H.L
Lên top