Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

SỰ CỐ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN CẨM PHẢ - VINACOMIN (QUẢNG NINH):

Thiệt hại hàng chục tỉ đồng và nhiều tuần để khắc phục