Thiệt hại do hoàn lưu bão số 12: 2 người chết, 1 người mất tích

Bão số 12 khiến cây cối gãy đổ, nhiều nhà cửa, hoa màu bị thiệt hại. Ảnh: Nhiệt Băng
Bão số 12 khiến cây cối gãy đổ, nhiều nhà cửa, hoa màu bị thiệt hại. Ảnh: Nhiệt Băng
Bão số 12 khiến cây cối gãy đổ, nhiều nhà cửa, hoa màu bị thiệt hại. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top