Thiệt hại do bão số 9: 83 người chết và mất tích

Lực lượng quân đội giúp dân gia cố các công trình nhà ở, trường học, ứng phó với bão số 9. Ảnh: Hưng Thơ
Lực lượng quân đội giúp dân gia cố các công trình nhà ở, trường học, ứng phó với bão số 9. Ảnh: Hưng Thơ
Lực lượng quân đội giúp dân gia cố các công trình nhà ở, trường học, ứng phó với bão số 9. Ảnh: Hưng Thơ
Lên top