Thiệt hại do bão số 12: 58 người chết và mất tích, 44.626 ngôi nhà bị tàn phá

Chiều 5.11, Bộ trưởng Bộ NNPTNT - Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường tổ chức họp khẩn đánh giá thiệt hại do báo số 12 gây ra, đồng thời triển khai ứng phó với các nguy cơ rủi ro thiên tai đang uy hiếp an toàn trên toàn tuyến hồ đập tại miền Trung. Ảnh: Kh.V
Chiều 5.11, Bộ trưởng Bộ NNPTNT - Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường tổ chức họp khẩn đánh giá thiệt hại do báo số 12 gây ra, đồng thời triển khai ứng phó với các nguy cơ rủi ro thiên tai đang uy hiếp an toàn trên toàn tuyến hồ đập tại miền Trung. Ảnh: Kh.V
Chiều 5.11, Bộ trưởng Bộ NNPTNT - Trưởng BCĐ Trung ương về PCTT Nguyễn Xuân Cường tổ chức họp khẩn đánh giá thiệt hại do báo số 12 gây ra, đồng thời triển khai ứng phó với các nguy cơ rủi ro thiên tai đang uy hiếp an toàn trên toàn tuyến hồ đập tại miền Trung. Ảnh: Kh.V
Lên top