Thiết bị giám sát tàu cá hư hỏng: Đài TTDH Nha Trang thay mới cho ngư dân

Tàu cá KH 99779 TS của ngư dân Trương Gia Tân (trú Hòn Rớ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) đang nằm bờ vì thiết bị giám sát tàu cá hư hỏng. Ảnh: Nhiệt Băng
Tàu cá KH 99779 TS của ngư dân Trương Gia Tân (trú Hòn Rớ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) đang nằm bờ vì thiết bị giám sát tàu cá hư hỏng. Ảnh: Nhiệt Băng
Tàu cá KH 99779 TS của ngư dân Trương Gia Tân (trú Hòn Rớ, xã Phước Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa) đang nằm bờ vì thiết bị giám sát tàu cá hư hỏng. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top