Thiên tai khiến Cà Mau thiệt hại hơn 1.000 tỉ đồng

Đường Hồ Chí Minh, đoạn Năm Căn - Đất Mũi trên địa bàn Cà Mau  bị ngập sâu trong nước (ảnh Nhật Hồ)
Đường Hồ Chí Minh, đoạn Năm Căn - Đất Mũi trên địa bàn Cà Mau bị ngập sâu trong nước (ảnh Nhật Hồ)
Đường Hồ Chí Minh, đoạn Năm Căn - Đất Mũi trên địa bàn Cà Mau bị ngập sâu trong nước (ảnh Nhật Hồ)
Lên top