Thiên tai gây thiệt hại 2.800 tỉ đồng trong quý I/2020

Dông lốc gây thiệt hại tài sản của người dân tại Yên Bái. Ảnh: PCTT
Dông lốc gây thiệt hại tài sản của người dân tại Yên Bái. Ảnh: PCTT
Dông lốc gây thiệt hại tài sản của người dân tại Yên Bái. Ảnh: PCTT
Lên top