Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về Huế sau hơn 1 tháng sang Thái Lan

Tăng ni chào đón Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở sân bay Phú Bài. Ảnh: PĐ.
Tăng ni chào đón Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở sân bay Phú Bài. Ảnh: PĐ.
Tăng ni chào đón Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở sân bay Phú Bài. Ảnh: PĐ.
Lên top