Thiên nga chết do nuốt phải chất thải, váng dầu sông Tam Bạc

Sức khoẻ đàn thiên nga bị đe doạ khi nguồn nước sông Tam Bạc bị ô nhiễm. Ảnh Mai Dung
Sức khoẻ đàn thiên nga bị đe doạ khi nguồn nước sông Tam Bạc bị ô nhiễm. Ảnh Mai Dung
Sức khoẻ đàn thiên nga bị đe doạ khi nguồn nước sông Tam Bạc bị ô nhiễm. Ảnh Mai Dung
Lên top