Thị xã Tân Uyên nới lỏng giãn cách cho người dân đi lại ở "vùng xanh"

Thị xã Tân Uyên, Bình Dương, nới lỏng giãn cách trong các phường "vùng xanh", cho người dân được lưu thông trong 1 phường. Ảnh: Đình Trọng
Thị xã Tân Uyên, Bình Dương, nới lỏng giãn cách trong các phường "vùng xanh", cho người dân được lưu thông trong 1 phường. Ảnh: Đình Trọng
Thị xã Tân Uyên, Bình Dương, nới lỏng giãn cách trong các phường "vùng xanh", cho người dân được lưu thông trong 1 phường. Ảnh: Đình Trọng
Lên top