Thị trường vận tải hàng không, đường sắt giảm mạnh do dịch COVID-19

Thị trường vận tải hàng không giảm mạnh do dịch COVID-19. Ảnh: Đ.T
Thị trường vận tải hàng không giảm mạnh do dịch COVID-19. Ảnh: Đ.T
Thị trường vận tải hàng không giảm mạnh do dịch COVID-19. Ảnh: Đ.T
Lên top