Thị trường lao động: Gần 400.000 người từ 15-24 tuổi thất nghiệp quý II

Thị trường lao động chưa thấy dấu hiệu khả quan trong quý II năm 2021. Ảnh minh họa: M.Phương.
Thị trường lao động chưa thấy dấu hiệu khả quan trong quý II năm 2021. Ảnh minh họa: M.Phương.
Thị trường lao động chưa thấy dấu hiệu khả quan trong quý II năm 2021. Ảnh minh họa: M.Phương.
Lên top