Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ: Bất lực nhìn đồ đạc chìm trong nước