Thi THPT quốc gia 2018: Thí sinh "chạy marathon" vào phòng thi vì đi muộn

Thí sinh hớt hải chạy vào phòng thi.
Thí sinh hớt hải chạy vào phòng thi.