Thi thể người rơi xuống cầu Cửa Việt được phát hiện sau 2 ngày mất tích

Các lực lượng tổ chức tìm kiếm người mất tích ở chân cầu Cửa Việt. Ảnh: BP.
Các lực lượng tổ chức tìm kiếm người mất tích ở chân cầu Cửa Việt. Ảnh: BP.
Các lực lượng tổ chức tìm kiếm người mất tích ở chân cầu Cửa Việt. Ảnh: BP.
Lên top