Thi thể người đàn ông lạnh cứng trong hầm đi bộ Kim Liên

Thi thể được phát hiện trong hầm đi bộ Kim Liên - Ảnh: Thế Đại.
Thi thể được phát hiện trong hầm đi bộ Kim Liên - Ảnh: Thế Đại.
Thi thể được phát hiện trong hầm đi bộ Kim Liên - Ảnh: Thế Đại.
Lên top