Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thi thể bé sơ sinh bị bỏ trong thùng rác

Thùng rác nơi phát hiện trẻ sơ sinh bị vứt bỏ
Thùng rác nơi phát hiện trẻ sơ sinh bị vứt bỏ