Thí sinh ở Sài Gòn 18 lần thi đại học chỉ vì lời hứa với bạn gái cũ