Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Thí sinh được cõng vào tận phòng thi

Trọng Nghi được tình nguyên viên cõng vào tận phòng thi (ảnh Tỉnh đoàn Bạc Liêu cung cấp)
Trọng Nghi được tình nguyên viên cõng vào tận phòng thi (ảnh Tỉnh đoàn Bạc Liêu cung cấp)
Trọng Nghi được tình nguyên viên cõng vào tận phòng thi (ảnh Tỉnh đoàn Bạc Liêu cung cấp)
Lên top