Thi hành kỷ luật 2 cán bộ Đà Nẵng "dính chàm" liên quan đến đất đai

Nhiều cán bộ Đà Nẵng bị kỷ luật liên quan đến các sai phạm trong công tác quản lý đất đai.
Nhiều cán bộ Đà Nẵng bị kỷ luật liên quan đến các sai phạm trong công tác quản lý đất đai.
Nhiều cán bộ Đà Nẵng bị kỷ luật liên quan đến các sai phạm trong công tác quản lý đất đai.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top