Khánh Hòa:

Thi công hệ thống cống làm hàng loạt nhà dân có nguy cơ đổ sập

Hiện trường thi công công trình gây sạt lở, làm nứt nhà dân.
Hiện trường thi công công trình gây sạt lở, làm nứt nhà dân.
Hiện trường thi công công trình gây sạt lở, làm nứt nhà dân.
Lên top