Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thi công cổng chào bị điện giật, 5 công nhân thương vong

Cấp cứu công nhân tại BV
Cấp cứu công nhân tại BV