Thi công cọc khoan nhồi các trụ nhịp chính cầu Mỹ Thuận 2

Thi công cọc khoan nhồi trụ tháp T16. Ảnh: K.Q
Thi công cọc khoan nhồi trụ tháp T16. Ảnh: K.Q
Thi công cọc khoan nhồi trụ tháp T16. Ảnh: K.Q
Lên top