Thi công chậm trễ, Liên danh DMC-579 ở Đà Nẵng bị phạt 45 triệu đồng

Lên top