Thi công cải tạo hồ Hoàn Kiếm phải đảm bảo môi trường cảnh quan

Kè xung quanh hồ Hoàn Kiếm xuống cấp nghiêm trọng. PV
Kè xung quanh hồ Hoàn Kiếm xuống cấp nghiêm trọng. PV
Kè xung quanh hồ Hoàn Kiếm xuống cấp nghiêm trọng. PV
Lên top