Thêm tiện ích công cộng phục vụ du khách dạo chơi bên bờ biển Nha Trang