Thêm tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ: Không hiểu luật và phản tác dụng

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất có cần thiết không. (Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Xây dựng)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất có cần thiết không. (Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Xây dựng)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất có cần thiết không. (Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Xây dựng)
Lên top