Thêm ổ dịch tả lợn Châu Phi được phát hiện tại Nghệ An

Các chốt kiểm dịch ở Nghệ An luôn đủ quân số và hoạt động 24/24h.
Các chốt kiểm dịch ở Nghệ An luôn đủ quân số và hoạt động 24/24h.
Các chốt kiểm dịch ở Nghệ An luôn đủ quân số và hoạt động 24/24h.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top