Thèm nước sạch giữa núi rừng Yên Bái

Người dân khao khát đủ nước sạch để sinh hoạt hàng ngày.
Người dân khao khát đủ nước sạch để sinh hoạt hàng ngày.
Người dân khao khát đủ nước sạch để sinh hoạt hàng ngày.
Lên top