Thêm nhiều trường đại học ngoài công lập được đào tạo y khoa: Làm sao để đảm bảo chất lượng?

Sinh viên khối ngành Sức khoẻ học thực hành tại Đại học Văn Lang. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Sinh viên khối ngành Sức khoẻ học thực hành tại Đại học Văn Lang. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Sinh viên khối ngành Sức khoẻ học thực hành tại Đại học Văn Lang. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Lên top