Phòng, chống COVID-19 ở Quảng Ninh:

Thêm nhiều huyện, TP thực hiện lệnh giới nghiêm sau 22h

Quảng Ninh là một trong số ít địa phương đầu tiên lập các chốt kiểm soát người và xe vào tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quảng Ninh là một trong số ít địa phương đầu tiên lập các chốt kiểm soát người và xe vào tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Quảng Ninh là một trong số ít địa phương đầu tiên lập các chốt kiểm soát người và xe vào tỉnh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top