Thêm một vụ sạt núi, vùi lấp 11 người dân ở huyện Phước Sơn, Quảng Nam

Hiện trường vụ sạt ở lở Phước Lộc. Ảnh: người dân cung cấp
Hiện trường vụ sạt ở lở Phước Lộc. Ảnh: người dân cung cấp
Hiện trường vụ sạt ở lở Phước Lộc. Ảnh: người dân cung cấp
Lên top