Thêm một trẻ tử vong dưới hồ nước sâu do khai thác titan để lại

Hồ chứa nước hình thành do hoạt động khai thác titan ở xã Gio Việt. Ảnh: TB.
Hồ chứa nước hình thành do hoạt động khai thác titan ở xã Gio Việt. Ảnh: TB.
Hồ chứa nước hình thành do hoạt động khai thác titan ở xã Gio Việt. Ảnh: TB.
Lên top