Thêm một thiếu nữ Hà Tĩnh đi từ Hải Dương về khai báo y tế gian dối

Hình ảnh cách ly toàn xã hội phòng dịch COVID-19 ở Hải Dương. Ảnh: NH.
Hình ảnh cách ly toàn xã hội phòng dịch COVID-19 ở Hải Dương. Ảnh: NH.
Hình ảnh cách ly toàn xã hội phòng dịch COVID-19 ở Hải Dương. Ảnh: NH.
Lên top