Thêm một thi thể công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 được tìm thấy

Thi thể công nhân xấu số đầu tiên được đưa ra khỏi thủy điện Rào Trăng ngày 14.10. Ảnh: Hoàng Quân
Thi thể công nhân xấu số đầu tiên được đưa ra khỏi thủy điện Rào Trăng ngày 14.10. Ảnh: Hoàng Quân
Thi thể công nhân xấu số đầu tiên được đưa ra khỏi thủy điện Rào Trăng ngày 14.10. Ảnh: Hoàng Quân
Lên top