Thêm một nữ nhân viên quán karaoke dương tính SARS-CoV-2 ở Hải Dương

Thêm một nhân viên quán karaoke ở Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương dương tính COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Thêm một nhân viên quán karaoke ở Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương dương tính COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Thêm một nhân viên quán karaoke ở Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương dương tính COVID-19. Ảnh Trang tin Hải Dương
Lên top