Thêm một nữ nhân viên karaoke ở Hải Phòng dương tính SARS-CoV-2

Thêm một nhân viên New KTV Hải Phòng dương tính SARS-COV-2. Ảnh MD
Thêm một nhân viên New KTV Hải Phòng dương tính SARS-COV-2. Ảnh MD
Thêm một nhân viên New KTV Hải Phòng dương tính SARS-COV-2. Ảnh MD

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top