Thêm một ngõ phố trung tâm Hải Phòng bị kiểm soát phòng dịch SARS-CoV-2

Sáng 9.3, ngõ 132 An Đà được lực lượng chức năng tiến hành kiểm soát phòng dịch SARS-CoV-2. Ảnh Mai Dung
Sáng 9.3, ngõ 132 An Đà được lực lượng chức năng tiến hành kiểm soát phòng dịch SARS-CoV-2. Ảnh Mai Dung
Sáng 9.3, ngõ 132 An Đà được lực lượng chức năng tiến hành kiểm soát phòng dịch SARS-CoV-2. Ảnh Mai Dung
Lên top