Thanh Hóa:

Thêm một lãnh đạo trạm y tế bị đình chỉ vì lơ là chống dịch COVID-19

Lên top