Thêm một dự án đường cao tốc cho miền Tây Nam Bộ được đề xuất

Hệ thống đường cao tốc sẽ giúp kinh tế vùng Tây Nam Bộ phát triển nhanh. Trong ảnh: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang trong giai đoạn hoàn thành. Ảnh: K.Q
Hệ thống đường cao tốc sẽ giúp kinh tế vùng Tây Nam Bộ phát triển nhanh. Trong ảnh: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang trong giai đoạn hoàn thành. Ảnh: K.Q
Hệ thống đường cao tốc sẽ giúp kinh tế vùng Tây Nam Bộ phát triển nhanh. Trong ảnh: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đang trong giai đoạn hoàn thành. Ảnh: K.Q
Lên top