Thêm một bồn kim loại in chữ Trung Quốc trôi nổi trên vùng biển Quảng Nam

Bồn kim loại in chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Cù Lao Chàm. Ảnh: Bộ đội Biên phòng
Bồn kim loại in chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Cù Lao Chàm. Ảnh: Bộ đội Biên phòng
Bồn kim loại in chữ Trung Quốc trôi dạt vào bờ biển Cù Lao Chàm. Ảnh: Bộ đội Biên phòng
Lên top